تماس با مرکز پخش لوله و اتصالات
۰۹۱۲۲۷۵۰۴۲۴
۰۲۱۵۵۸۹۶۱۸۴