ساعات کار : ساعات کار در طول ایام هفته ۸ صبح الی ۵ بعد از ظهر و پنجشنبه ها ۸ الی ۱ بعد از ظهر

تلفن تماس :       ۵۵۱۶۵۰۴۵_۰۲۱   ۵۵۸۹۶۱۸۴_۰۲۱