قطره چکان (دریپر)

قطره چکان یا دریپرهای کشاورزی

قطره چکانها همانطور که از نامشان پیداست از انواع تجهیزات پر مصرف آبیاری قطره ای میباشندکه جهت آبیاری به صورت اصولی و قطره ای در کلیه مقاطع کشاورزی اعم از باغداری و سیفی کاری در انواع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .قطره چکانها دارای انواع مختلفی به جهت نوع کاربری میباشندکه به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند .اینکه به صورت یکدست و یکنواخت بتوان یک مزرعه و یا یک باغ را بدون کوچکترین نگرانی و با کمترین مقدار آب آبیاری نمود .قطره چکانها همانطور که اشاره شد در دو نوع تولید و مورد استفاده قرار میگیرند که هر دو نوع به یکصورت آبدهی دارند اما در فواصل مختلف و مقدار لیتر در ساعت که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد .

انواع قطره چکان و یا دریپر به لحاظ نوع آبدهی

  • قطره چکان تنظیمی
  • قطره چکان خود تنظیم

قطره چکان یا دریپر خود تنظیم

این نوع از قطره چکانها به صورت کلی از ۲ لیتر تا ۳۵ لیتر بر ساعت به صورت کلی تنظیم شده و امکان تنظیم آبدهی در این نوع از دریپرها وجود ندارد و به صورت کلی به این شکل و صورت و اینکه مقدار دبی و یا آبدهی تحت چه شرایط فشار آبی باشد به کار گرفته میشوند .این نوع از دریپرها مزیتهایی دارند و اینکه به صورت یکنواخت و میزان مورد نیاز مثلا ۵ لیتر بر ساعت گیاه و یا بذر مورد نظر را آبیاری مینمایند و میتوان از این نوع از دریرها یا قطره چکانها در مواردی که وسعت آبیاری و زمین زیر کشت زیاد است مورد استفاده قرار داد منتهی در این میان ایرادینیز بر این نوع از دریپرها وارد است و آن اینکه در زمان افت فشار نمیتوان از این نوع دریپرها استفاده نمود و هر چه فشار آب پایینتر برود کاراییه این نوع از دریپرها به حداقل میرسد تا جایی که دیگر نمیتوانن از این دریپرها استفاده نمود ولی به صورت کلی این نوع از دریپرها بسیار مقاوم و مناسب هستند که گزینه اول در کلیه موارد کشاورزی این نوع از دریپرها میباشند .

دریپر یا قطره چکان تنظیمی

قطره چکانهای تنظیمی نیز مانند انواع این قطره چکانها دارای موارد مصرفی مانند آبیاری باغ و آبیاری مزارع کشاورزی در وسعتهای کوچک و بزرگ میباشند با این تفاوت که این نوع از قطره چکانها را میتوان به میزان دبی و اندازه دلخواه جهت استفاده در کلیه موارد کشاورزی به کار گرفت .قطره چکانهای تنظیمی مزیتی که دارند این است که هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ نوع کاربری بسیار مناسب و مرقون به صرفه هستند اما ایرادی بر این نوع از قطره چکانها وارد است و آن اینکه در مزارع وزمینهای زیر کشت با وسعت بالا نمیتوان از این نوع قطره چکانها استفاده کرد چرا که امکان تنظیم تک تک این قطره چکانها برای دبی و آب مورد نیاز وجود ندارد و یا اینکه بسیار سخت و زمانبر و اینکه نیروی کار بیشتری نیازمند این کار است .

قیمت قطره چکان یا دریپر

قطره چکانها دارای انواع مختلفی میباشند و از اینرو هر کدام بسته به نوع کاربری (تنظیمی و یا خودتنظیم ) و اینکه نوع کیفیت آن چگونه است در ردههای قیمتی مختلفی قرار میگیرند ازینرو نمیتوان به صورت واحد قیمتی برای هر یک اعلام کرد لذا جهت دریافت قیمت انواع دریپر جهت آبیاری قطره ای با شماره های ما در تماس باشید .