دستگاه جوش پلی اتیلن دستی

برای نصب لوله های پلی اتیلن در پروژه های مختلف و در مسیرهای طولانی لازم است آن ها را به یکدیگر متصل کنیم. بهترین شیوه اتصال دو لوله پلی اتیلن استفاده از روش جوشکاری است. دستگاه های جوشکاری که برای اتصال لوله ها به کار می روند به انواع زیر دسته بندی می شوند: ادامه مطلب …

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله های پلی اتیلن آبرسانی از مواد پلی اتیلن تهیه می شوند. پلی اتیلن ها جزو مواد گرما نرم هستند؛ مواد گرما نرم در برابر حرارت تغییر شکل پیدا می کنند و سپس به شکل اولیه خود باز می گردند. با استفاده از این خاصیت می توان به راحتی انواع لوله های پلی اتیلن را به یکدیگر متصل نمود. ادامه مطلب …