سایز لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن سایز ۱۶ میلی متر

معمولا از لوله پلی اتیلن سایز ۱۶ میلی متر در سیستم آبیاری قطره ای استفاده می کنند. همچنین این لوله مناسب برای محصولات گلخانه ای بوده و اتصالاتی همچون قطره چکان را به راحتی می توان به آن متصل نمود.

اتصال پیچی و جوش یکی از روش های اتصال این نوع لوله با سایر لوله ها و اتصالات می باشد.

همانطور که قبلا نیز بیان شد لوله پلی اتیلن سایز ۱۶ در سیستم های آبیاری دوام طولانی داشته و هزینه ی کمتری را به کشاورزان تحمیل خواهد کرد. کوچک ترین سایز لوله های پلی اتیلن سایز ۱۶ میلی متر می باشد.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۱۶ میلیمتر در ضخامتهای ۱٫۲ و ۱٫۴ با ما تماس بگیرید .

لوله پلی اتیلن سایز ۲۰ میلی متر

در صنعت تولید لوله، لوله پلی اتیلن سایز ۲۰ میلی متر به لوله ی تک جداره شهرت دارد که در انواع سیستم های آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های پلی اتیلن سایز بیست همچنین در فشار های حداقل ۶ بار تا حداکثر ۴۰ بار تولید می گردند که بستگی به فشار آب درون لوله می بایست انتخاب گردند.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۲۵ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۲۵ میلی متر در کلافهای ۱۰۰ و ۱۵۰ متری تولید و جهت استفاده در باغات و سیالات کم حجم در فشار کاری ۱۰ و ۱۶ بار تولید و عرضه میگردند .این لوله ها عمدتا توسط رابطهای پلی اتیلن به یکدیگر متصل میگردند و استحکام و آببندیه بالایی دارند .

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۳۲ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۳۲ میلی متر را میتوان در فشار های ۶ ,۱۰ ,۱۶ و نهایتا تا ۳۲ بار تهیه نمود این لوله ها عموما جهت سیالات با دبی کم و در باغات و کشاورزی و صنایع وابسته مورد استفاده قرار میگیرند لوله های پلی اتیلن ۳۲ میلی متر را در کلافهای ۱۰۰ و ۱۵۰ متری بسته به نیاز مشتری میتوان تهیه نمود .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۴۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۴۰ میلی متر را میتوان در فشارهای کاری ۶ الی ۳۲ بار درابعاد شاخه و کلاف به صورت شاخه های ۶ متری و یا کلافهای ۱۰۰ الی ۱۵۰ متری تهیه و تولید نمود این لوله ها عموما دارای دبی کم میباشند  در صنایع کشاورزی جهت انتقال آب میتوان از این لوله ها استفاده بهینه را برد .

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۵۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۵۰ میلی متر را میتوان در فشارهای کاری بین ۵ الی ۳۲ بار تولید و عرضه نمود .این لوله ها دارای دبی کم میباشند به طوری که در باغات و کشاورزی میتوان از این لوله ا به تناوب استفاده نمود عمده ی مصارف این لوله ها را میتوان در کشاورزی و آبرسانی خلاصه نمود .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ میلی متر

یکی از پر کاربردترین سایزهای لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ میلیمتر است که در اکثر پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد لوله های پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر را میتوان در فشارهای کاری ۵ بار الی ۳۲ بار تولید و عرضه نمود .لوله های پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر را در شاخه های ۶ متری و کلافهای ۱۰۰ و ۱۵۰ متری مورد استفاده قرار داد.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر از انواع لوله های پلی اتیلن میباشند که جهت آبرسانی و کشاورزی در کلیه مقاطع صنعتی و آبخیزداری مورد استفاده قرار میگیرند لوله های پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر را میتوان در فشارهای کاری ۵ بار الی ۲۵ بار تولید و ارائه نمود .این لوله ها درشاخه های ۶ متری و کلافهای ۱۰۰ و ۱۵۰ متری تولید میگردند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۹۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر از انواع لوله های پلی اتیلن هستند که جهت انتقال سیالات با ماهیت آب و گاز مورد استفاده قرار میگیرند این لوله ها در فشار های کاری ۵ بار الی ۲۵ بار تولید میگردند نوع فشار در لوله های پلی اتیلن بستگی به نوع مصرف در پروژه ها دارد .

برای دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ میلی متر

معمولا لوله های پلی اتیلن سایز ۱۱۰ میلی متر را جزو لوله های پر کاربرد در صنعت کشاورزی و خطوط آبرسانی می دانند که با مواد پلی اتیلن سخت تولید می گردد. فشار های مختلف در تولید لوله ی پلی اتیلن سایز ۱۱۰ بسته به کاربرد آن تغییر می کند.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر از انواع لوله های پلی اتیلن میباشند که جهت انتقال آب با دبی متوسط مورد استفاده قرار میگیرند فشار کاریه تعریف شده برای این لوله ها ۵ الی ۲۵ بار میباشد و در کلافهای ۵۰ و ۱۰۰ متری تولید و عرضه میگردند عمده مصارف این لوله ها در انتقال آب شب و کشاورزی میباشد .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر از کمترین بار مصرف در میان سایزهای لوله پلی اتیلن را دارا میباشند .لوله های پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر در فشار کاریه ۶ اتمسفر الی ۲۵ اتمسفر در ابعاد ۶ و ۱۲ متری تولید میگردند ضمن اینکه این لوله ها جهت انتقال آب با سیال متوسط در اتمسفرهای ذکر شده تولید و ارائه میگردند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر از انواع لوله های پلی اتیلن با دبی نسبتا متوسط میباشند که جهت انتقال سیالات با ماهیت مایع مورد استفاده قرار میگیرند این لوله ها در فشارهای کاریه ۵ الی ۲۵ بار تولید میگردند و از انواع لوله های پر مصرف در انتقال آب به شمار میروند .متراژ تعریف شده در این لوله ها ۶ و ۱۲ متر میباشد که بسته به سفارش خریدار تولید میگردد.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر از انواع کم مصرف لوله های پلی اتیلن میباشند که در فشار کاریه ۵ الی ۲۵ بار تولید میگردند .این لوله ها عموما جهت انتقال سیالات مایع مانند آب در فشارهای ذکر شده مورد استفاده قرار میگیرند ضمن اینکه متراژ لوله های پلی اتیلن در شاخه در این لوله ها ۶ و ۱۲ متر میباشند که بنا به درخواست خریدار قابل تولید میباشند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰ میلی متر

از لوله های پلی اتیلن سایز ۲۰۰ بیشتر در تجهیزات آبیاری استفاده می شود. استفاده از لوله های پلی اتیلن سایز ۲۰۰ میلی متر در کشور به دلیل انعطاف پذیری بالایی که دارند برای سیستم های آبیاری توسعه یافته است.این لوله ها در فشارهای کاریه ۵ الی ۲۵ بار تولید و عرضه میگردند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۲۲۵ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۲۲۵ میلی متر از انواع لوله های پلی اتیلن میباشند که جهت مصارف آبرسانی از فشار کاریه ۵ بار الی ۲۵ بار تولید و عرضه میگردند .لوله های پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر در شاخه های ۶ و ۱۲ متری بسته به نیاز مشتری تولید و عرضه میگردند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر از انواع پر مصرف لوله های پلی اتیلن میباشند که جهت انتقال سیالات با ماهیت غیر اسیدی و مایع مورد استفاده قرار میگیرند و در فشارهای کاریه ۵ الی ۲۵ بار تولید و عرضه میگردند . این لوله ها در ابعاد ۶ و ۱۲ متری بسته به نیاز مشتری تولید میگردند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۲۸۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر از اقبال کمتری نسبت به دیگر سایزها در فروش لوله های پلی اتیلن برخوردار میباشند چرا که سایز ۲۸۰ جهت مصارف خاص و به صورت موردی مورد استفاده قرار میگیرند .لوله های پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر در فشارهای کاریه ۵ الی ۲۵ بار متناسب با نیاز پروژه در شاخه های ۶ و ۱۲ متری مورد استفاده قرار میگیرند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۳۱۵ از انواع لوله های پلی اتیلن با دبی بالا میباشند که در فشارهای کاریه ۵ الی ۲۵ بار تولید و مورد استفاده قرار میگیرند .لوله های پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر را در شاخه های ۶ و ۱۲ متری متناسب با نیاز خریدار میشود تولید نمود .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۳۵۵ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر نیز از دیگر سایزهای کم بار و مصرف میباشند که جهت انتقال سیالات با ماهیت مایع و غیر اسیدی مورد استفاده قرار میگیرند .لوله های پلی اتیلن ۳۵۵ در فشار های کاریه ۵ الی ۲۵ اتمسفر و در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید میگردند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰ میلی متر

یکی از سایز های پر کاربرد در لوله های پلی اتیلن سایز ۴۰۰ میلی متر بوده که بیشترین کاربرد آن در سیستم های آبرسانی شهری و فاضلابی خواهد بود.

در لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰ همچنین فشار ۶، ۱۰ و ۱۶ اتمسفر قابل تحمل است و اغلب جنس این نوع لوله از پلی اتیلن سخت می باشد.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۴۵۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر از انواع دیگر لوله های پلی اتیلن میباشند که جهت انتقال آب در دبی بالا مورد استفاده قرار میگیرند .لوله های پلی اتیلن ۴۵۰  میلیمتر را میتوان در فشارهای کاریه ۵ الی ۲۵ بار یا اتمسفر و در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید و عرضه نمود .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر نیز از مهمترین و بیشترین بار مصرف در بین لوله های سایز بالا در پلی اتیلن برخوردار میباشند این لوله ها در فشارهای کاریه ۵ الی ۲۰ بار متناسب با نیاز مشتری و پروژه تولید و در شاخه های ۶ و ۱۲ متری عرضه میگردند.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۵۶۰ میلی متر

لوله های پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر از انواع لوله های مصرفی در بین لوله های تکجداره پلی اتیلن میباشند که جهت انتقال سیالات با ماهیت مایع و غیر اسیدی مورد استفاده قرار میگیرند این لوله ها در ابعاد ۶ و ۱۲ متری و فشار کاریه ۵ الی ۲۰ بار تولید و عرضه میگردند .

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰ میلی متر

کاربرد لوله های پلی اتیلن سایز ۶۳۰ با طول ۱۲ متر در تاسیسات مختلف شهری برای آبرسانی و فاضلاب است. معمولا این لوله ها به دلیل قطر بالایی که دارند بیشتر کاربرد صنعتی داشته و اغلب در انتقال سیالات با حجم زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. لوله های پلی اتیلن با این سایز همچنین فشار های بالا را تحمل کرده و اغلب برای استفاده در زیر زمین به کار گرفته می شوند. اتصالات در این نوع لوله ها با استفاده از جوش یا الکتروفیوژن انجام می شود.

جهت دریافت قیمت لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر در فشارهای ۶ بار ۱۰ بار ۱۶ بار و ۲۰ بار با شماره های فوق تماس بگبربد.

انتخاب دقیق انواع لوله های پلی اتیلن در سایز ها و فشار های مختلف موجب شده است تا این محصولات با مشخصات فنی آن از هر کارخانه منتشر شود و با خریدی آگاهانه و کارشناسی همراه گردد.لازم به ذکر است که سایز های لوله های ذکر شده از ۱۶ میلی متر تا ۶۳۰ میلی متر تنها تعداد معدودی از لوله های تولید شده هستند و تنوع سایز و قطر لوله، متراژ لوله و فشار آن بسیار بالاست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *